Collingwood Shipyards - Bulk freighter - Ship #179 - Fresh water piping diagrammatic

Date de modification :