Gouvernement Militaire du Brabant, Arrèté Relatif à la Prise de Photographies, 2 Janvier 1919 / Krijgsgouvernement Van Brabant, Besluit Betrekkelijk Het Nemen Van Lichtteekeningen, 2 Januari 1919

Date de modification :