Sheep Ranching, B.C., May 1948

Date de modification :