Fishing boats, Gimli, Man., 1926

Date de modification :