Collection search - Paskaert zynde de Noordelijckste zeekuften van America van Groenland [cartographic material] : door de straet Davis ende straet Hudson tot Terra Neuf

Date modified: