[Insurance plan of Niagara Falls, including Chippawa, Ontario, February 1913]

Date modified: