Map of Yarmouth showing Drogue Field [Nova Scotia] 18 June 1943

Date modified: