Jenks, Alvah Owen to Johnson, Owdin Surname groupings: Jenks, Je-Jenne-Jennen-Jenner interfiled, Jennings, Je-Jensen, Jenson, Je-Jerome interfiled, Je, Je-Jette-Jewell interfiled, Je-Jewett interfiled, Ji, Jo-Jobe interfiled, Jo-Johannsen-Johannson-Johanson-Johanssen-Johansson interfiled, Johansen, Jo-John interfiled, Johns, Johnson

Date modified: