Rye on the Rocks = Cultivos sobre roras = Roggen auf Gestein = Ruis Kasvaa Kiven Päällä = Rug fa Klippene

Date modified: