Collection Search


in
Showing 1 - 50 of 704 filtered results
:
 1. 1
  No digital object

  Huang Zhong Yang, Mao de sheng ying = Huang zhong Yang, the shadow of Mao / curated by Timothy Long.

  Item ID number:
  696908679
  Long, Timothy, 1961-
  Regina : MacKenzie Art Gallery, [2011]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 2. 2
  No digital object

  Yao Zhong Da - Bureau Worker-Peasant Education M[inistry] of Education II

  Item ID number:
  4599171
  Date:
  1980-1982
  Reference:
  R14041-1754-2-E, Volume number: 56
  Textual material. Private. File.
  Yao Zhong Da - Bureau Worker-Peasant Education M[inistry] of Education II
  Found in:
  Archives / Collections and Fonds
 3. 3
  No digital object

  Gui bao chuan cheng san shi zai : da duo lun duo zhong hua wen hua zhong xin, 1988-2018 = Three decades of cultural legacy : Chinese Cultural Centre of Greater Toronto, 1988-2018.

  Item ID number:
  1129254562
  Da Duo Lun Duo Zhonghua wen hua zhong xin.
  Toronto, Ontario, Canada : Chinese Cultural Centre of Great Toronto, [2019]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 4. 4
  No digital object

  Programs - Program for Export Market Development - PEMD - Canocean Engineering Ltd. - Zhong Yuan-Wenliu LPG recovery - China

  Item ID number:
  1307634
  Date:
  1984/01-1987/07
  Reference:
  RG124, Volume number: 247, File number: 7997-A33167
  Textual material. Government. File.
  Programs - Program for Export Market Development - PEMD - Canocean Engineering Ltd. - Zhong Yuan-Wenliu LPG recovery - China
  Found in:
  Archives / Collections and Fonds
 5. 6
  No digital object

  Williamsburg Conference on China, Zhong Shan, China

  Item ID number:
  2551275
  Date:
  21-24 Mar. 1993
  Reference:
  MG26-R14, Volume number: 19
  Textual material. Private. File.
  Williamsburg Conference on China, Zhong Shan, China
  Found in:
  Archives / Collections and Fonds
 6. 7
  No digital object

  China, God and the Revolution

  Item ID number:
  129685
  Consultation:
  Open
  Reproduction access:
  with written permission of copyright owner : with permission of CBOT
  Item number (ISN):
  129685
  Interviewees are as follows: George KT Wu, Chinese Christian Council; Zhong Cheng, Buddhist Abbess; Shi Bao Zhen, Chinese woman; Chien Chih Ying, 
  Found in:
  Archives / Film, Video and Sound
 7. 8
  No digital object

  Orphans of Manchuria

  Item ID number:
  224169
  Consultation:
  Open
  Reproduction access:
  With written permission of Copyright Owner / Avec la permission écrite du détenteur des droits d'auteur
  Item number (ISN):
  224169
  Consultation copy number:
  V1 9409-0008 224169.MP4
  In August 1945, as Japan declared defeat, Russian troops entered North East China in an effort to liberate Manchuria after fifteen years of Japanese 
  Found in:
  Archives / Film, Video and Sound
 8. 9
  No digital object

  Le Palanquin des larmes

  Item ID number:
  115033
  Consultation:
  Open
  Reproduction access:
  With written permission of Copyright Owner / Avec la permission écrite du détenteur des droits d'auteur
  Item number (ISN):
  115033
  Consultation copy number:
  115033-001.MP4 115033-002.MP4 115033-003.MP4 115033-004.MP4
  Pour le résumé voir ISN 115030 <4h>
  Found in:
  Archives / Film, Video and Sound
 9. 10
  No digital object

  Zhong dong yuan cou / Liang Yan Cheng zhu.

  Item ID number:
  56531279
  Liang, Yancheng, 1951-
  Burnaby, B.C. : Culture Regeneration Research Society, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 10. 11
  No digital object

  Yue dao zhong qiu fen wai ming / Wu Zhong Wen.

  Item ID number:
  1033099067
  Wu, Zhongwen.
  Scarborough, Ont. : Christian Communication Inc. of Canada, [1999]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 11. 12
  No digital object

  Yue dao zhong qiu fen wai ming / Wu Zhong Wen.

  Item ID number:
  48162888
  Wu, Zhongwen.
  Scarborough, Ont. : Christian Communication Inc. of Canada, [1999]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 12. 13
  No digital object

  Zhong-When, Chen

  Item ID number:
  4813907
  Date:
  1982/04/26-1985/03/19
  Reference:
  RG147, Accession number: 1990-91/007 GAD, Box number: 53, File number: 82-6055-10, File part: F
  Textual material. Government. File (Accession level).
  Zhong-When, Chen
  Found in:
  Archives / Collections and Fonds
 13. 14
  No digital object

  Mo zhu ge ye sheng mu : yu zhong xin chang / yingyu ji gui lei bian pai, Yang Bi An ; zhong yi, Ye Shao Ling.

  Item ID number:
  233786318
  [Toronto : Medjugorje Centre of Canada, [2007]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 14. 15
  No digital object

  Zhong xi fa lü wen hua bi jiao yan jiu / Zhang Zhong Qiu zhu.

  Item ID number:
  1019355378
  Zhang, Zhongqiu, 1962-
  Nanjing, China : Nanjing da xue chu ban she, [1999]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 15. 16
  No digital object

  Xin zhong de hua : Jianada zhong li ... / [Jean Chretien] zhu ; Hua Gang ... [et al.] yi ; ...

  Item ID number:
  72254350
  Chrétien, Jean, 1934-
  Beijing : Shi jie zhe shi chu ban she, [1994]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 16. 17
  No digital object

  Zhong dong yuan cou / Liang Yan Cheng zhu.

  Item ID number:
  56531296
  Liang, Yancheng, 1951-
  Burnaby, B.C. : Culture Regeneration Research Society, [2002]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 17. 18
  No digital object

  Jin zhai ping zhong fu you / Li Nai Guang.

  Item ID number:
  57697736
  Li, Naiguang.
  Burnaby, BC : Culture Regeneration Research Society (C.R.R.S.), [2004]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 18. 19
  No digital object

  Mozhugeye sheng mu : yu zhong xin chang / ying yi ji bian ding, Yang Bi'an ; zhong yi, Ye Shaoling.

  Item ID number:
  930542246
  [2009?] [2009]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 19. 21
  No digital object

  Canada China : Trade and investment = Jia Zhong jing mao yu tou zi.

  Item ID number:
  47948530
  [Mississauga, Ont.] : SinoCann 21 Century Development Research Centre, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 20. 22
  No digital object

  Taam's cook book 2 = Zhong xi bu jian tang gao / [Bernice Y.L. Taam].

  Item ID number:
  48162911
  Taam, Bernice Y. L., 1934-
  Vancouver : Taam Cultural Co., [1999]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 21. 24
  No digital object

  Talking about China = Yi ge xi fang ren yan zhong de Zhongguo / Lisa Carducci.

  Item ID number:
  56874887
  Carducci, Lisa.
  Beijing : Foreign Languages Press, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 22. 25
  No digital object

  Zi ne qian kun : zhong wen jie ma yao xi, zhong huang zi mu.

  Item ID number:
  1083159324
  Vancouver : PMLT Publisher,
  Found in:
  Library / National Library Collections
 23. 26
  No digital object

  Zui xin Meiguo/Jianada jiang xue jin shen ging zhi nan = Scholarships for study in the USA and Canada / Ruan Xiao Yi, Zhong Jiang yi.

  Item ID number:
  49601918
  Beijing : Foreign Languagae Teaching and REsearch Press, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 24. 27
  No digital object

  Youtai ren zai Haerbin / bian zhe Heilongjiang Sheng she hui ke xue yuan Youtai yan jiu zhong xin = The Jews in Harbin / Qu Wei, Li Shuxiao zhu bian ; editors Qu Wei, Li Shuxiao.

  Item ID number:
  1019332950
  Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, [2006]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 25. 28
  No digital object

  Zhong hua shi bao = Canada Chinese times.

  Item ID number:
  1083156187
  Richmond, BC : Canada Chinese Times,
  Found in:
  Library / National Library Collections
 26. 29
  No digital object

  A dynamic programming solution of the dynamic, multi-item single machine scheduling problem with supply constraints / Robert C. Leachman, Zhong K. Xiong, André Gascon.

  Item ID number:
  77486538
  Leachman, Robert C.
  Québec : Université Laval, Faculté des sciences de l'administration, [1988]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 27. 30
  No digital object

  Buddha in the garden / David Bouchard ; paintings by Zhong-Yang Huang.

  Item ID number:
  45630026
  Bouchard, Dave.
  Vancouver : Raincoast Books, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 28. 32
  No digital object

  Youtai ren zai Ha'erbin / Qu Wei, Li Shuxiao zhu bian ; [bian zhe Heilongjiang Sheng she hui ke xue yuan Youtai yan jiu zhong xin] = The Jews in Harbin / editors Qu Wei, Li Shuxiao.

  Item ID number:
  54013967
  Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 29. 34
  No digital object

  Crop insurance and agrochemical use in the Manasi Watershed, Xinjiang, China / Funing Zhong, Manxiu Ning [and] Li Xing.

  Item ID number:
  84387464
  Zhong, Funing.
  Singapore : Economy and Environment Program for Southeast Asia, [2007]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 30. 35
  No digital object

  Zhong jin shu de meng gui = Nightmare of heavy metals / Cai Li Hua zhu = by Cai Lihua.

  Item ID number:
  606116955
  Cai, Lihua, 1957-
  Markham, Ont. : Chinese Cultural Federation of North America = Bei Mei Zhong xi wen hua jiao liu xie hui, [2009]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 31. 36
  No digital object

  Jianada zhong yao shang ye gong si fa he zheng quan fa = Major Canadian business corporations and securities acts / Cai Wen Hai jiao yi.

  Item ID number:
  1006779188
  Beijing : Zhongguo dui wai jing ji mao yi chu ban she, [1999]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 32. 37
  No digital object

  Atlas of cancer mortality in the People's Republic of China / edited by the Editorial Committee for the Atlas of Cancer Mortality in the People's Republic of China.

  Item ID number:
  8763859
  Shanghai, China : China Map Press, [1979]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 33. 38
  No digital object

  Wang Chao Qun Zhong yi xue hui hua shu fa ji = Dr Steven K H Aung's traditional Chinese medical painting and calligraphy / Wang Zhao Qun = Steven K H Aung.

  Item ID number:
  57167232
  Aung, Steven K. H.
  Edmonton : Steven H. K.Aung, [2002]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 34. 39
  No digital object

  Selected bibliography of the Republic of China = Zhonghua Minguo chu ban tu shu xuan mu / Guo li zhong yang tu shu guan bian.

  Item ID number:
  22710470
  Guo li zhong yang tu shu guan (China)
  Taipei, Taiwan, China : National Central Library, [1957]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 35. 40
  No digital object

  Zhong wen jiao xue yu yan jiu Jianada = Journal of Chinese Language Teachers Association of Canada = Journal de l'Association des enseignants de chinois du Canada.

  Item ID number:
  1083603940
  Montréal : Jianada zhong wen jiao shi xue hui.
  Found in:
  Library / National Library Collections
 36. 41
  No digital object

  You ji zhe zai cheng kuang zhong de zhuo yong = The role of organic matter in ore formation / Jin Kan Kun ... [et al.].

  Item ID number:
  1007259887
  Toronto : Yang guan chu ban she = Sun Light Pub. Canada, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 37. 42
  No digital object

  Da zhong zhuan bo xue / Zhou Hui Ping ban zhu.

  Item ID number:
  48076460
  Zhou, Huiping, 1960-
  Toronto : Literary Pub. Canada, [2000]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 38. 43
  No digital object

  Jianada, Aodaliya te zhong bu dui : huang ye sheng cun / Chris McNab zhu ; zhao Xiao Dong, ... yi.

  Item ID number:
  79255856
  McNab, Chris.
  Jina, China : Ming tian chu ban she, [2005]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 39. 44
  No digital object

  Wang Zhao Qun Zhong yi xue qi gong shu fa ji = Dr Steven KH Aung's traditional Chinese medical qi gong calligraphy ... / Wang Zhao Qun = Stteven K H Aung.

  Item ID number:
  57167662
  Aung, Steven K. H.
  Edmonton : Steven KH Aung, [2002]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 40. 45
  No digital object

  Jianada chuan jiao shi yan zhong de Zhongguo / [Alvyn J. Austin] ; Li Wei den yi.

  Item ID number:
  174138247
  Austin, Alvyn.
  Hong Kong : Xianggon she hui chu ban she you xian gon si, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 41. 46
  No digital object

  Zhong wen jiao xue yu yan jiu Jianada = Journal of Chinese Language Teachers Association of Canada = Journal de l'Association des enseignants de chinois du Canada.

  Item ID number:
  1083553260
  Montréal : Jianada zhong wen jiao shi xue hui.
  Found in:
  Library / National Library Collections
 42. 47
  No digital object

  Yu zhong qing ren = The convict lover, a true story / by Merilyn Simonds ; Lin Zhao Zhen yi.

  Item ID number:
  52038332
  Simonds, Merilyn, 1949-
  Taipei, Taiwan : Global Group Holdings, [1998]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 43. 48
  No digital object

  Yi zhi Meiguo : Chaoxian zhan zheng zhong de Jianada / Li Jiechuan zhu.

  Item ID number:
  47272300
  Li, Jiechuan, 1944-
  Beijing, China : Zhongguo she hui ke xueh chu ban she, [1998]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 44. 49
  No digital object

  Nan yi zhi shuo de ku zhong-- Lu Xun "Ye cao" tan mi / Li Tian Ming zhu.

  Item ID number:
  1017556151
  Li, Tianming, 1950-
  Beijing : Renming wen xueh chu ban, [2000]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 45. 50
  No digital object

  Feifei shi zhong an / [Adrienne Mason wen ; Pat Cupples hua] ; Zhang Zhao ning yi.

  Item ID number:
  70675283
  Mason, Adrienne.
  Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press, [2005]
  Found in:
  Library / National Library Collections
Date modified: