Collection Search


in
Showing 1 - 25 of 128 filtered results
:
 1. 1
  No digital object

  Huang Zhong Yang, Mao de sheng ying = Huang zhong Yang, the shadow of Mao / curated by Timothy Long.

  Item ID number:
  696908679
  Long, Timothy, 1961-
  Regina : MacKenzie Art Gallery, [2011]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 2. 2
  No digital object

  Gui bao chuan cheng san shi zai : da duo lun duo zhong hua wen hua zhong xin, 1988-2018 = Three decades of cultural legacy : Chinese Cultural Centre of Greater Toronto, 1988-2018.

  Item ID number:
  1129254562
  Da Duo Lun Duo Zhonghua wen hua zhong xin.
  Toronto, Ontario, Canada : Chinese Cultural Centre of Great Toronto, [2019]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 3. 4
  No digital object

  China Heavyweight

  Item ID number:
  573433
  Consultation:
  Open
  Reproduction access:
  With written permission of copyright owner. No donor restrictions.
  Item number (ISN):
  573433
  A documentary on rural teenagers in southwestern China who are recruited as their country's next Olympic hopefuls, with a focus on the coach Qi Moxiang
  Found in:
  Archives / Film, Video and Sound
 4. 9
  No digital object

  microRNAs mediating E-selectin-dependent metastatic abilities of colon cancer cells and the signaling mechanisms behind their regulation / Liang Zhong.

  Item ID number:
  1132133727
  Zhong, Liang, auteur.
  2018 [2018]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 5. 11
  No digital object

  Molecular mechanisms of regulation of SLC11A1 gene expression / Yong Zhong Xu.

  Item ID number:
  880492339
  Xu, Yong Zhong, author.
  [2014] [2014]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 6. 13
  No digital object

  Zhong ji ying yu ko yu 900 ju fang ko dai / zhu bian: Fang Zhenyu, Wang Xiong, (Mei) Airuike, Jiexika.

  Item ID number:
  883940013
  [2014]|©2014 [2014]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 7. 14
  No digital object

  Chuán tong yào wù zhong de dòng zhí wù chéng fèn.

  Item ID number:
  1036069109
  [Ottawa] : Environment Canada, [2011]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 8. 16
  No digital object

  Zhong bi hui hua zhang : Jianada hua ren wen xue xue hui Hua zhang yue kan wen ji. Yaxian zhu bian.

  Item ID number:
  964368368
  [2016] [2016]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 9. 17
  No digital object

  Mian yi jie zhong : bao hu nin bao bao jian kang de zui an quan fang shi : fu mu zhi nan / [Public Health Agency of Canada].

  Item ID number:
  669134504
  [Ottawa] : Public Health Agency of Canada, [2010]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 10. 18
  No digital object

  Mian yi jie zhong, bao hu nin bao bao jian kang de zhui an quan fang shi, fu mu zhi nan.

  Item ID number:
  710886416
  [Ottawa] : Public Health Agency of Canada, [2010]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 11. 19
  No digital object

  Hei an zhong de Fulankelin / Bolaite Bu'erqiaoya wen ; Bulunda Kelake tu ; Bai Ou yi.

  Item ID number:
  692159277
  Bourgeois, Paulette.
  Nanning : Jie li chu ban she, [2010]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 12. 23
  No digital object

  Xu Fuguan et sa pensée dans le contexte du confucianisme de l'Asie de l'Es / Chun-Chieh Huang ; traduction par Diana Arghiresco et Ting-Sheng Lin.

  Item ID number:
  920806048
  Huang, Junjie, 1946-
  [Québec] : Presses de l'Université Laval, [2015]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 13. 24
  No digital object

  Jidu jiao lun li xue jian jie : Outline of christian ethics / Kong Xiangjiong = C. Kwing Hung zhu.

  Item ID number:
  914876493
  Kong, Xiangjiong.
  Scarborough, ON : Jianada en fu xie hui, [2012]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 14. 25
  No digital object

  Mozhugeye sheng mu : yu zhong xin chang / ying yi ji bian ding, Yang Bi'an ; zhong yi, Ye Shaoling.

  Item ID number:
  916583438
  2015. [2015]
  Found in:
  Library / National Library Collections
Date modified: