Collection Search


in

Limited to

Limited to

Showing 1 - 25 of 252 filtered results
:
 1. 1
  No digital object

  Mo zhu ge ye sheng mu : yu zhong xin chang / yingyu ji gui lei bian pai, Yang Bi An ; zhong yi, Ye Shao Ling.

  Item ID number:
  233786318
  [Toronto : Medjugorje Centre of Canada, [2007]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 2. 2
  No digital object

  Jin zhai ping zhong fu you / Li Nai Guang.

  Item ID number:
  57697736
  Li, Naiguang.
  Burnaby, BC : Culture Regeneration Research Society (C.R.R.S.), [2004]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 3. 3
  No digital object

  Zhong dong yuan cou / Liang Yan Cheng zhu.

  Item ID number:
  56531296
  Liang, Yancheng, 1951-
  Burnaby, B.C. : Culture Regeneration Research Society, [2002]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 4. 4
  No digital object

  Zhong dong yuan cou / Liang Yan Cheng zhu.

  Item ID number:
  56531279
  Liang, Yancheng, 1951-
  Burnaby, B.C. : Culture Regeneration Research Society, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 5. 5
  No digital object

  Mozhugeye sheng mu : yu zhong xin chang / ying yi ji bian ding, Yang Bi'an ; zhong yi, Ye Shaoling.

  Item ID number:
  930542246
  [2009?] [2009]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 6. 6
  No digital object

  Canada China : Trade and investment = Jia Zhong jing mao yu tou zi.

  Item ID number:
  47948530
  [Mississauga, Ont.] : SinoCann 21 Century Development Research Centre, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 7. 7
  No digital object

  Talking about China = Yi ge xi fang ren yan zhong de Zhongguo / Lisa Carducci.

  Item ID number:
  56874887
  Carducci, Lisa.
  Beijing : Foreign Languages Press, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 8. 8
  No digital object

  Youtai ren zai Haerbin / bian zhe Heilongjiang Sheng she hui ke xue yuan Youtai yan jiu zhong xin = The Jews in Harbin / Qu Wei, Li Shuxiao zhu bian ; editors Qu Wei, Li Shuxiao.

  Item ID number:
  1019332950
  Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, [2006]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 9. 9
  No digital object

  Zui xin Meiguo/Jianada jiang xue jin shen ging zhi nan = Scholarships for study in the USA and Canada / Ruan Xiao Yi, Zhong Jiang yi.

  Item ID number:
  49601918
  Beijing : Foreign Languagae Teaching and REsearch Press, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 10. 10
  No digital object

  Youtai ren zai Ha'erbin / Qu Wei, Li Shuxiao zhu bian ; [bian zhe Heilongjiang Sheng she hui ke xue yuan Youtai yan jiu zhong xin] = The Jews in Harbin / editors Qu Wei, Li Shuxiao.

  Item ID number:
  54013967
  Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 11. 11
  No digital object

  Buddha in the garden / David Bouchard ; paintings by Zhong-Yang Huang.

  Item ID number:
  45630026
  Bouchard, Dave.
  Vancouver : Raincoast Books, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 12. 12
  No digital object

  Crop insurance and agrochemical use in the Manasi Watershed, Xinjiang, China / Funing Zhong, Manxiu Ning [and] Li Xing.

  Item ID number:
  84387464
  Zhong, Funing.
  Singapore : Economy and Environment Program for Southeast Asia, [2007]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 13. 14
  No digital object

  Zhong jin shu de meng gui = Nightmare of heavy metals / Cai Li Hua zhu = by Cai Lihua.

  Item ID number:
  606116955
  Cai, Lihua, 1957-
  Markham, Ont. : Chinese Cultural Federation of North America = Bei Mei Zhong xi wen hua jiao liu xie hui, [2009]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 14. 15
  No digital object

  You ji zhe zai cheng kuang zhong de zhuo yong = The role of organic matter in ore formation / Jin Kan Kun ... [et al.].

  Item ID number:
  1007259887
  Toronto : Yang guan chu ban she = Sun Light Pub. Canada, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 15. 16
  No digital object

  Jianada chuan jiao shi yan zhong de Zhongguo / [Alvyn J. Austin] ; Li Wei den yi.

  Item ID number:
  174138247
  Austin, Alvyn.
  Hong Kong : Xianggon she hui chu ban she you xian gon si, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 16. 17
  No digital object

  Da zhong zhuan bo xue / Zhou Hui Ping ban zhu.

  Item ID number:
  48076460
  Zhou, Huiping, 1960-
  Toronto : Literary Pub. Canada, [2000]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 17. 18
  No digital object

  Wang Zhao Qun Zhong yi xue qi gong shu fa ji = Dr Steven KH Aung's traditional Chinese medical qi gong calligraphy ... / Wang Zhao Qun = Stteven K H Aung.

  Item ID number:
  57167662
  Aung, Steven K. H.
  Edmonton : Steven KH Aung, [2002]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 18. 19
  No digital object

  Lin zhong guan huai lin chuang hu li shou che / Renaweiyefu Laiweiye ; Niao Ning yi.

  Item ID number:
  47825844
  Léveillé, Geneviève.
  Sillery, Québec : A. Sigier, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 19. 20
  No digital object

  Feifei shi zhong an / [Adrienne Mason wen ; Pat Cupples hua] ; Zhang Zhao ning yi.

  Item ID number:
  70675283
  Mason, Adrienne.
  Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press, [2005]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 20. 21
  No digital object

  Jianada, Aodaliya te zhong bu dui : huang ye sheng cun / Chris McNab zhu ; zhao Xiao Dong, ... yi.

  Item ID number:
  79255856
  McNab, Chris.
  Jina, China : Ming tian chu ban she, [2005]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 21. 22
  No digital object

  Nan yi zhi shuo de ku zhong-- Lu Xun "Ye cao" tan mi / Li Tian Ming zhu.

  Item ID number:
  1017556151
  Li, Tianming, 1950-
  Beijing : Renming wen xueh chu ban, [2000]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 22. 23
  No digital object

  Wang Chao Qun Zhong yi xue hui hua shu fa ji = Dr Steven K H Aung's traditional Chinese medical painting and calligraphy / Wang Zhao Qun = Steven K H Aung.

  Item ID number:
  57167232
  Aung, Steven K. H.
  Edmonton : Steven H. K.Aung, [2002]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 23. 24
  No digital object

  Wen lun san zhong / [Northrop Frye] zhu ; Xu Kun ... [et al.] yi ; ...

  Item ID number:
  56874686
  Frye, Northrop, 1912-1991.
  Hohehoute, China : Nei meng gu da xue chu ban she, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 24. 25
  No digital object

  Un amour classique / Yu Hua ; petits romans traduits du chinois par Jacqueline Guyvallet.

  Item ID number:
  858116777
  Yu, Hua, 1960-
  [2009]|©2000 [2009]
  Found in:
  Library / National Library Collections
Date modified: