Collection Search


in
Showing 1 - 25 of 686 filtered results
:
 1. 1
  No digital object

  Huang Zhong Yang, Mao de sheng ying = Huang zhong Yang, the shadow of Mao / curated by Timothy Long.

  Item ID number:
  696908679
  Long, Timothy, 1961-
  Regina : MacKenzie Art Gallery, [2011]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 2. 2
  No digital object

  Gui bao chuan cheng san shi zai : da duo lun duo zhong hua wen hua zhong xin, 1988-2018 = Three decades of cultural legacy : Chinese Cultural Centre of Greater Toronto, 1988-2018.

  Item ID number:
  1129254562
  Da Duo Lun Duo Zhonghua wen hua zhong xin.
  Toronto, Ontario, Canada : Chinese Cultural Centre of Great Toronto, [2019]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 3. 4
  No digital object

  Yue dao zhong qiu fen wai ming / Wu Zhong Wen.

  Item ID number:
  1033099067
  Wu, Zhongwen.
  Scarborough, Ont. : Christian Communication Inc. of Canada, [1999]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 4. 5
  No digital object

  Xin zhong de hua : Jianada zhong li ... / [Jean Chretien] zhu ; Hua Gang ... [et al.] yi ; ...

  Item ID number:
  72254350
  Chrétien, Jean, 1934-
  Beijing : Shi jie zhe shi chu ban she, [1994]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 5. 6
  No digital object

  Mo zhu ge ye sheng mu : yu zhong xin chang / yingyu ji gui lei bian pai, Yang Bi An ; zhong yi, Ye Shao Ling.

  Item ID number:
  233786318
  [Toronto : Medjugorje Centre of Canada, [2007]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 6. 7
  No digital object

  Jin zhai ping zhong fu you / Li Nai Guang.

  Item ID number:
  57697736
  Li, Naiguang.
  Burnaby, BC : Culture Regeneration Research Society (C.R.R.S.), [2004]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 7. 8
  No digital object

  Zhong dong yuan cou / Liang Yan Cheng zhu.

  Item ID number:
  56531296
  Liang, Yancheng, 1951-
  Burnaby, B.C. : Culture Regeneration Research Society, [2002]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 8. 9
  No digital object

  Yue dao zhong qiu fen wai ming / Wu Zhong Wen.

  Item ID number:
  48162888
  Wu, Zhongwen.
  Scarborough, Ont. : Christian Communication Inc. of Canada, [1999]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 9. 10
  No digital object

  Zhong xi fa lü wen hua bi jiao yan jiu / Zhang Zhong Qiu zhu.

  Item ID number:
  1019355378
  Zhang, Zhongqiu, 1962-
  Nanjing, China : Nanjing da xue chu ban she, [1999]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 10. 11
  No digital object

  Zhong dong yuan cou / Liang Yan Cheng zhu.

  Item ID number:
  56531279
  Liang, Yancheng, 1951-
  Burnaby, B.C. : Culture Regeneration Research Society, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 11. 12
  No digital object

  Mozhugeye sheng mu : yu zhong xin chang / ying yi ji bian ding, Yang Bi'an ; zhong yi, Ye Shaoling.

  Item ID number:
  930542246
  [2009?] [2009]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 12. 15
  No digital object

  Canada China : Trade and investment = Jia Zhong jing mao yu tou zi.

  Item ID number:
  47948530
  [Mississauga, Ont.] : SinoCann 21 Century Development Research Centre, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 13. 16
  No digital object

  Taam's cook book 2 = Zhong xi bu jian tang gao / [Bernice Y.L. Taam].

  Item ID number:
  48162911
  Taam, Bernice Y. L., 1934-
  Vancouver : Taam Cultural Co., [1999]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 14. 17
  No digital object

  Talking about China = Yi ge xi fang ren yan zhong de Zhongguo / Lisa Carducci.

  Item ID number:
  56874887
  Carducci, Lisa.
  Beijing : Foreign Languages Press, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 15. 18
  No digital object

  Zhong hua shi bao = Canada Chinese times.

  Item ID number:
  1083156187
  Richmond, BC : Canada Chinese Times,
  Found in:
  Library / National Library Collections
 16. 19
  No digital object

  Youtai ren zai Haerbin / bian zhe Heilongjiang Sheng she hui ke xue yuan Youtai yan jiu zhong xin = The Jews in Harbin / Qu Wei, Li Shuxiao zhu bian ; editors Qu Wei, Li Shuxiao.

  Item ID number:
  1019332950
  Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, [2006]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 17. 21
  No digital object

  Zi ne qian kun : zhong wen jie ma yao xi, zhong huang zi mu.

  Item ID number:
  1083159324
  Vancouver : PMLT Publisher,
  Found in:
  Library / National Library Collections
 18. 22
  No digital object

  Zui xin Meiguo/Jianada jiang xue jin shen ging zhi nan = Scholarships for study in the USA and Canada / Ruan Xiao Yi, Zhong Jiang yi.

  Item ID number:
  49601918
  Beijing : Foreign Languagae Teaching and REsearch Press, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 19. 23
  No digital object

  A dynamic programming solution of the dynamic, multi-item single machine scheduling problem with supply constraints / Robert C. Leachman, Zhong K. Xiong, André Gascon.

  Item ID number:
  77486538
  Leachman, Robert C.
  Québec : Université Laval, Faculté des sciences de l'administration, [1988]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 20. 24
  No digital object

  Youtai ren zai Ha'erbin / Qu Wei, Li Shuxiao zhu bian ; [bian zhe Heilongjiang Sheng she hui ke xue yuan Youtai yan jiu zhong xin] = The Jews in Harbin / editors Qu Wei, Li Shuxiao.

  Item ID number:
  54013967
  Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 21. 25
  No digital object

  Buddha in the garden / David Bouchard ; paintings by Zhong-Yang Huang.

  Item ID number:
  45630026
  Bouchard, Dave.
  Vancouver : Raincoast Books, [2001]
  Found in:
  Library / National Library Collections
Date modified: