Collection Search


in
Showing 1 - 25 of 684 filtered results
:
 1. 1
  No digital object

  Huang Zhong Yang, Mao de sheng ying = Huang zhong Yang, the shadow of Mao / curated by Timothy Long.

  Item ID number:
  696908679
  Long, Timothy, 1961-
  Regina : MacKenzie Art Gallery, [2011]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 2. 2
  No digital object

  Yao Zhong Da - Bureau Worker-Peasant Education M[inistry] of Education II

  Item ID number:
  4599171
  Date:
  1980-1982
  Reference:
  R14041-1754-2-E, Volume number: 56
  Textual material. Private. File.
  Yao Zhong Da - Bureau Worker-Peasant Education M[inistry] of Education II
  Found in:
  Archives / Collections and Fonds
 3. 3
  No digital object

  Gui bao chuan cheng san shi zai : da duo lun duo zhong hua wen hua zhong xin, 1988-2018 = Three decades of cultural legacy : Chinese Cultural Centre of Greater Toronto, 1988-2018.

  Item ID number:
  1129254562
  Da Duo Lun Duo Zhonghua wen hua zhong xin.
  Toronto, Ontario, Canada : Chinese Cultural Centre of Great Toronto, [2019]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 4. 4
  No digital object

  Zhong-When, Chen

  Item ID number:
  4813907
  Date:
  1982/04/26-1985/03/19
  Reference:
  RG147, Accession number: 1990-91/007 GAD, Box number: 53, File number: 82-6055-10, File part: F
  Textual material. Government. File (Accession level).
  Zhong-When, Chen
  Found in:
  Archives / Collections and Fonds
 5. 6
  No digital object

  Programs - Program for Export Market Development - PEMD - Canocean Engineering Ltd. - Zhong Yuan-Wenliu LPG recovery - China

  Item ID number:
  1307634
  Date:
  1984/01-1987/07
  Reference:
  RG124, Volume number: 247, File number: 7997-A33167
  Textual material. Government. File.
  Programs - Program for Export Market Development - PEMD - Canocean Engineering Ltd. - Zhong Yuan-Wenliu LPG recovery - China
  Found in:
  Archives / Collections and Fonds
 6. 7
  No digital object

  Orphans of Manchuria

  Item ID number:
  224169
  Consultation:
  Open
  Reproduction access:
  With written permission of Copyright Owner / Avec la permission écrite du détenteur des droits d'auteur
  Item number (ISN):
  224169
  Consultation copy number:
  V1 9409-0008|224169.MP4
  In August 1945, as Japan declared defeat, Russian troops entered North East China in an effort to liberate Manchuria after fifteen years of Japanese 
  Found in:
  Archives / Film, Video and Sound
 7. 8
  No digital object

  China, God and the Revolution

  Item ID number:
  129685
  Consultation:
  Open
  Reproduction access:
  with written permission of copyright owner : with permission of CBOT
  Item number (ISN):
  129685
  Interviewees are as follows: George KT Wu, Chinese Christian Council; Zhong Cheng, Buddhist Abbess; Shi Bao Zhen, Chinese woman; Chien Chih Ying, 
  Found in:
  Archives / Film, Video and Sound
 8. 9
  No digital object

  Le Palanquin des larmes

  Item ID number:
  115033
  Consultation:
  Open
  Reproduction access:
  With written permission of Copyright Owner / Avec la permission écrite du détenteur des droits d'auteur
  Item number (ISN):
  115033
  Consultation copy number:
  115033-001.MP4|115033-002.MP4|115033-003.MP4|115033-004.MP4
  Pour le résumé voir ISN 115030 <4h>
  Found in:
  Archives / Film, Video and Sound
 9. 10
  No digital object

  Mo zhu ge ye sheng mu : yu zhong xin chang / yingyu ji gui lei bian pai, Yang Bi An ; zhong yi, Ye Shao Ling.

  Item ID number:
  233786318
  [Toronto : Medjugorje Centre of Canada, [2007]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 10. 11
  No digital object

  Williamsburg Conference on China, Zhong Shan, China

  Item ID number:
  2551275
  Date:
  21-24 Mar. 1993
  Reference:
  MG26-R14, Volume number: 19
  Textual material. Private. File.
  Williamsburg Conference on China, Zhong Shan, China
  Found in:
  Archives / Collections and Fonds
 11. 13
  No digital object

  Web intelligence / Ning Zhong, Jiming Liu, Yiyu Yao.

  Item ID number:
  51653186
  Zhong, Ning, 1956-
  Berlin ;|New York : Springer, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 12. 14
  No digital object

  Yue dao zhong qiu fen wai ming / Wu Zhong Wen.

  Item ID number:
  48162888
  Wu, Zhongwen.
  Scarborough, Ont. : Christian Communication Inc. of Canada, [1999]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 13. 15
  No digital object

  Zhong dong yuan cou / Liang Yan Cheng zhu.

  Item ID number:
  56531279
  Liang, Yancheng, 1951-
  Burnaby, B.C. : Culture Regeneration Research Society, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 14. 16
  No digital object

  Zhong xi fa lü wen hua bi jiao yan jiu / Zhang Zhong Qiu zhu.

  Item ID number:
  1019355378
  Zhang, Zhongqiu, 1962-
  Nanjing, China : Nanjing da xue chu ban she, [1999]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 15. 17
  No digital object

  Zhong dong yuan cou / Liang Yan Cheng zhu.

  Item ID number:
  56531296
  Liang, Yancheng, 1951-
  Burnaby, B.C. : Culture Regeneration Research Society, [2002]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 16. 18
  No digital object

  Jin zhai ping zhong fu you / Li Nai Guang.

  Item ID number:
  57697736
  Li, Naiguang.
  Burnaby, BC : Culture Regeneration Research Society (C.R.R.S.), [2004]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 17. 19
  No digital object

  Xin zhong de hua : Jianada zhong li ... / [Jean Chretien] zhu ; Hua Gang ... [et al.] yi ; ...

  Item ID number:
  72254350
  Chrétien, Jean, 1934-
  Beijing : Shi jie zhe shi chu ban she, [1994]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 18. 20
  No digital object

  Yue dao zhong qiu fen wai ming / Wu Zhong Wen.

  Item ID number:
  1033099067
  Wu, Zhongwen.
  Scarborough, Ont. : Christian Communication Inc. of Canada, [1999]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 19. 21
  No digital object

  Mozhugeye sheng mu : yu zhong xin chang / ying yi ji bian ding, Yang Bi'an ; zhong yi, Ye Shaoling.

  Item ID number:
  930542246
  [2009?] [2009]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 20. 22
  No digital object

  The human race ; and When the tree goddess sang = Ren zhong dan shu nu sheng chang ge / [Tarlochan S. Gill].

  Item ID number:
  261894266
  Gill, Tarlochan Singh.
  Toronto : Canada Centre Holdings Publication, [2006]
  Found in:
  Library / National Library Collections
 21. 25
  No digital object

  Talking about China = Yi ge xi fang ren yan zhong de Zhongguo / Lisa Carducci.

  Item ID number:
  56874887
  Carducci, Lisa.
  Beijing : Foreign Languages Press, [2003]
  Found in:
  Library / National Library Collections
Date modified: